Spreekuur

Dokter Ott is werkzaam op maandag, woensdag en donderdagmiddag, dokter Bedaux werkt op dinsdag, donderdagochtend en vrijdag. Op donderdag hebben de huisartsen samen overleg om de continuiteit binnen de praktijk te waarborgen.

Wilt U een afspraak maken voor dezelfde dag, dient U te bellen voor 10 .00 uur ’s ochtends. Tegenwoordig kunt U ook zelf via de website een afspraak maken. 

In verband met de planning zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Als U meer tijd denkt nodig te hebben, wilt U dat dan aangeven. Wanneer u verhinderd bent, belt U dan tijdig om Uw afspraak te annuleren.