Bij afwezigheid

Met de onderstaande huisartsen in Zeist vormen we Groep 1. Bij nachtdienst of nascholing of vakantie van de huisartsen nemen we met Groep 1 voor elkaar waar. U kunt dus met een dringende klacht tijdens onze afwezigheid terecht bij een andere huisartsenpraktijk uit onze Waarneemgroep.

Waarneming