Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek wordt verricht door de praktijkondersteuner of praktijkassistente, die hiervoor speciaal is opgeleid. Een spirometrie is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. U moet een aantal keer flink blazen waarbij gekeken wordt of de longinhoud verandert als u bepaalde medicijnen via een voorzetkamer inademt. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of er aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld astma of longemfyseem (COPD). Na overleg met uw huisarts bespreekt de praktijkondersteuner met u de uitslag.