Zorg rond het levenseinde

Wanneer U besloten heeft dat U niet meer gereanimeerd wilt worden, is dat praktisch om dat ook aan Uw huisarts kenbaar te maken.

Dr. Ott heeft een verklaring opgesteld, die U kan ondertekenen. Wij zullen zorgen dat deze wens dan ook aan andere hulpverleners wordt doorgegeven, zoals o.a. aan de huisartsenpost. 

wilsverklaring omtrent reanimatie

 

Handig is dan ook om een copie van deze verklaring in uw eigen bezit te houden.

Mocht U een gesprek omtrent deze keuze of andere levenseinde wensen willen bespreken, kunt U een afspraak maken met uw huisarts. De KNMG heeft een brochure opgesteld die handreikingen geeft om het gesprek met uw arts voor te bereiden. 

wensen ten aanzien van levenseinde

 

Dokter Ott heeft landelijk een Toolkit geschreven waarin informatie voor zorgverleners over het levenseinde. Beter Oud interviewde haar daarover. Als u meer daarover wilt weten lees dan hier verder. 

Voor meer informatie kijk ook bij Hyperlinks