Diabetes ketenzorg

Naar verwachting zal het aantal mensen met diabetes mellitus type 2 in de toekomst snel toenemen. Om de aandoening beter in kaart te brengen en beter te behandelen is een speciaal zorgprogramma ontwikkeld. Dit betekent dat alle betrokken medewerkers intensief samenwerken voor het beste resultaat. Het gaat dan om uw huisarts en praktijkondersteuner diabetes, de internist, diëtist, podotherapeut en oogarts. 

Marjolein Vermazen, praktijkondersteuner (POH), is speciaal geschoold om mensen met diabetes mellitus te ondersteunen en begeleiden. Zij heeft eigen spreekuren op maandagochtend, donderdag en vrijdag.

De praktijkassistente Bianca heeft een eigen spreekuur voor diabetes zorg onder supervisie van Marjolein. 

Zowel Bianca en Marjolein werken onder supervisie van de huisartsen.